Pris er viktigst når det handles utstyr eller maskiner

Wee.no sin landsdekkende kundeundersøkelse viser at pris fortsatt vurderes som viktigst når kundene skal handle nytt utstyr innen både anlegg, industri og landbruk. Svarene viser også at flere sonderer markedet grundigere enn de har gjort tidligere.

Wee.no sendte nylig ut en markedsundersøkelse til 25 000 av sine kunder over hele landet, der hensikten var å få en tilbakemelding på nettbutikken og selskapets tjenester og produkter. Samtidig har ønsket vært å få en bedre forståelse av nordmenns handlevaner i en noe mer usikker økonomi.

En stor gruppe respondenter fra alle landets fylker, og bestående både av profesjonelle og private innkjøpere, har delt sine meninger både om innkjøp og rutiner. Svarene viser tydelig hva som prioriteres høyest i tidene vi er inne i, forteller markedssjef i Wee.no, Vivian Wee Flatnes.

– Pris på produktene er normalt viktig for mange, men fremstår nå som enda viktigere enn tidligere. Hele 29 prosent av respondentene ser dette som den viktigste faktoren når de handler. Kvalitet kommer på andreplass med 23,6 prosent, mens 17 prosent ser på god service som det viktigste når de handler utstyr.  Sikker og trygg netthandel kommer som en god nummer fire, med 16 prosent, sier Flatnes.

Verdt å merke seg er at under 1 prosent av respondentene mener at «en velkjent merkevare» er viktigst for dem når de handler utstyr.

Lonking gravemaskiner er blant produktene som øker salget denne høsten.

Dagens økonomi påvirker valgene

På spørsmålet om hvordan dagens økonomiske situasjon – med inflasjon, stigende priser og høy rente – påvirker hvordan man handler utstyr og maskiner, er svaret nærmest tredelt.

– Den største andelen, eller rundt 35 prosent av respondentene, svarer at de undersøker markedet bedre før de handler nå enn de har gjort tidligere. Det stemmer godt med vår opplevelse av at flere bruker mer tid før de bestemmer seg, spesielt når innkjøpene er mer kostbare, sier Flatnes.

Rundt 3 av 10 oppgir at de handler mindre nå enn tidligere (29,7 prosent). En større andel, 30,1 prosent, oppgir at de har et uforandret handlemønster til tross for dagens økonomi.

– Vi ser at selv om flere er mer bevisste på å undersøke tilbudene i markedet, så er ikke budsjettene nødvendigvis redusert av den grunn. Dette betyr nok at mange privatpersoner og bedrifter har lav gjeldsgrad og en solid økonomi, og handler utstyret de trenger også når økonomien generelt er inne i en motbakke, sier Flatnes. 

– Den største forskjeller er nok at de som handler er betydelig mer opptatte av funksjon og behov enn av merkevarer i dagens marked, sier Flatnes.

Vedmaskiner har vært avgjørende for omsetningsøkningen til Wee.no i 2023. Dette er et eksempel på et produkt som fortsatt selger godt til tross for høye renter og inflasjon.

Godt fornøyde

Undersøkelsen viser videre at kundene fordeler seg jevnt mellom de største produktkategoriene på Wee.no. 41 prosent oppgir at de har handlet produkter i kategorien «Skogsdrift», som for første gang er den største kategorien på Wee.no. Drøye 39 prosent har handlet landbruksutstyr, mens 35,7 prosent har handlet varer i kategorien «Anlegg- og industri».

– Samtidig er det hyggelig å se at vi får mer positive tilbakemeldinger enn noen gang. På vårt fornøyd-barometer mellom 1 og 5 poeng, har hele 53 prosent av respondentene gitt oss toppscore. Fra tilsvarende måling i 2017 var tallet 37 prosent, så det er gledelig å se at vi beveger oss i riktig retning, sier Flatnes.

I undesøkelsen har hele 93,5 prosent oppgitt at de er fornøyde eller svært fornøyde med produktene og servicen Wee.no leverer.

– Samtidig vil vi alltid ha et forbedringspotensial, og vi går grundig igjennom tilbakemeldingene vi nå har fått for å kunne bli en enda bedre og mer relevant utstyrs- og maskinleverandør for våre kundegrupper i årene som kommer, avslutter markedssjef i Wee.no, Vivian Wee Flatnes.

VINNERE AV TREKNINGEN!

Vi har trukket tre vinnere som deltok i vår markedsundersøkelse denne måneden. De heldige vinnerne er:

Sigbjørn fra Lyngdal, som vinner 1. premien og dermed kr. 10 000 i gavekort på Wee.no

2. premien går til Morten Dalene, som kan velge mellom en kajakk og et SUP-brett

3. premien går til Arne Erik Våge, som kan velge mellom en kajakk og et SUP-brett