Dropper kurs – mister forsikringserstatning

Brenner firmaets bygg ned på grunn varme arbeid, og du ikke kan dokumentere kurskompetanse, risikerer du å stå igjen med hele regningen, forteller daglig leder i Wee Kurssenter, Kristine Wee.

Varme arbeider omfatter arbeid med maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Det innebærer bruk av åpen flamme eller utstyr som varmlufts-, sveise-, skjære- eller slipeutstyr. Selv om antall branner på grunn av varme arbeider er redusert de siste årene, betales det i dag ut flere titalls millioner kroner i erstatning i saker som omfatter brannskade ved varme arbeider i Norge.

Risikerer å miste erstatning

Kravet til kursing i varme arbeider er spesielt fordi det stilles spesifikke krav til denne

kompetansen igjennom forsikringsselskapene. Finans Norge, som organiserer forsikringsbransjen, har utviklet sikkerhetsforskrifter man må forholde seg til dersom man ønsker en gyldig forsikring i dag, forteller daglig leder i Wee Kurssenter, Kristine Wee.

– Dersom medarbeidere som jobber med varme ikke er kurset i forskriftene, og det oppstår brann i sammenheng med arbeider i bedriften, kan forsikringsselskapene i verste fall droppe å betale ut skadeerstatning. Det er en sjanse forbausende mange bedriftsledere er villige til å ta i dag, sier Kristine Wee.

– Sikkerhetsforskriftene til Finans Norge må ikke forveksles med forskriftene i Arbeidsmiljøloven, som man risikerer en bot dersom man ikke følger. Dette er forsikringsbransjens egne regler, noe som gir svært høy økonomisk risiko å ikke følge, sier Kristine Wee.

I dag er det Norsk brannvernforening som utdanner instruktører og utvikler arbeidsinstrukser og opplæringsmateriell rundt varme arbeider. Wee kurssenter AS har utdannede instruktører og tilbyr denne kompetansen på heldagskurs som innebærer både slukkeøvelse og teoriprøve.

Les mer om kursene og meld deg på her!

Les mer om sikkerhetsforskriftene her!