Trend: Merker økning i salg av utstyr som reduserer fysisk belastning

Wee.no har aldri solgt mer utstyr som forenkler vedlikeholdet av hager og tomter. – Det er en tydelig trend at flere pensjonister anskaffer utstyr som reduserer den fysiske belastningen, og som dermed gjør at de kan forlenge arbeidskapasiteten sin, sier adm. dir. i Wee.no, Rune Wee.

Vedlikehold av hus og hage er for svært mange eldre nordmenn en viktig og helsefremmende oppgave. Å jobbe på egen tomt – enten det er snakk om klipping, rydding, vedhogst, planting, drenering eller planering – er for mange også en prioritert hobby. Derfor opplever mange det som leit når helsen svikter og de ikke lenger kan håndtere dette arbeidet selv.

Ifølge SSB finnes det i dag over 645 000 nordmenn mellom 67 og 79 år, en aldersgruppe som har vokst med hele 43 prosent de siste 10 årene. Totalt sett vokser antallet pensjonister også fordi nordmenn lever lenger enn tidligere.

Antallet eldre i Norge gjenspeiler nå salget av utstyr som kan forlenge arbeidsevnen utendørs, sier adm. dir. i utstyrsleverandøren Wee.no, Rune Wee.

Adm. dir. i Wee.no, Rune Wee.

– Vi opplever at svært mange eldre ønsker å være selvhjulpne så lenge de har helse til det. Stadig mer utstyr, både elektrisk eller motordrevet, bidrar med å senke den fysiske belastningen og dermed forenkle mange prosjekter utendørs. Denne positive effekten gjør at flere kan jobbe i hagen eller skogen fram til en vesentlig høyere alder enn for bare få år siden, sier Wee.

– Samtidig merker vi at den eldre garde har mer midler å rutte med enn tidligere. Dermed ser vi en trend der stadig flere pensjonister investerer i utstyr som utvider og forlenger deres arbeidskapasitet, sier Rune Wee.

Utstyr for eldre eller uføre

Den mest kjente maskinen i denne kategorien er robotgressklipperen, som nærmest har blitt et «allemannseie». Men det handler om langt mer enn dette, sier Wee.

– Vedhogst, som har blitt en populær syssel for mange, er tungt med øks eller motorsag. Både vedkuttere, vedkløyvere og vedmaskiner gjør det mulig å jobbe lenge uten store fysiske påkjenninger, noe mange har merket seg. Det samme gjelder også små fliskuttere for rydding av tomt, noe som blir stadig mer populært, sier Wee.

Utstyr i denne kategorien kommer i alle størrelser, forklarer Rune Wee.

– Elektriske beskjæringssakser reduserer belastning på armer og hender, mens elektriske trillebårer gjør det mulig å flytte store jordmasser uten å bruke mye krefter. Stadig flere pensjonister går også til innkjøp av små gravemaskiner som åpner for å jobbe med flere ulike hageprosjekter, sier Wee.

Tilgjengelighet til ulendt terreng har også en betydning for utstyrssalget til denne aldersgruppen.

Radiostyrte beitepussere og dumpere er eksempler på maskiner man kan operere i ulendt terreng uten å ha fysisk kontakt med dem, noe som både er praktisk og øker sikkerheten betydelig, sier Wee.

– Utstyr som reduserer fysisk belastning vil kunne gjøre stadig flere pensjonister selvhjulpne i årene som kommer. Vi så starten på denne trenden allerede under COVID, og dette fortsetter å bre om seg i takt med at aldersgruppen over 70 år vokser i Norge, avslutter adm. dir. i Wee.no, Rune Wee.