Epler og elever vokser seg sterke på Abildsø Gård

Abildsø gård ligger idyllisk til som en grønn oase midt i Oslo by. Her produseres det frukt, bær og honning – i tillegg til trygge og sosiale skoleelever.  

Abildsø gård, som er omkranset av drabantbyer som Lambertseter, Bøler og Oppsal, råder over hele 120 dekar og har 7000 frukttrær, stor bær- og honningproduksjon og økologisk blomsterproduksjon. Dyreholdet består av hester, høner og sauer, i tillegg til labradoren «Monsen» som også har oppgaven som besøksvenn for elevene.

For selv om den ordinære gårdsdriften står sentralt, og har gjort dette i flere hundre år, er gårdens viktigste satsningsområde i dag et skoletilbud der hovedhensikten er å forebygge frafall i skolen. Dette gjør Abildsø gård igjennom prosjektene «Skolegård og VG 1».  

– Det er flere årsaker til at Abildsø Gård i dag er en blomstrende suksess med 75 elever. Evalueringen viser at våre elever utvikler seg mye i både i sosial og faglig mestring. Vi har et tett og godt samarbeid med kommunen og skolene for å sikre at vi når læringsmålene, sier daglig leder Asgeir Føyen, som bor på gården sammen med barn, svigerbarn og barnebarn.

Daglig leder Asgeir Føyen og hunden Monsen med en fliskutter fra Wee.no. Elevene på Abildsø gård får grundig opplæring i maskindrift – noe som er populært og inspirerende for videre veivalg.

– Vi har en sunn drift både i forhold til gårdsdrift og skole.  Egentlig handler det om å legge forholdene til rette både for elever og gårdsbruk. Et godt miljø, med riktig stimuli og godt stell underveis sikrer god vekst for både elever, frukt og bær. Blant mye annet selger vi eplemost, egenprodusert honning og syltetøy, samt at vi har en veldig populær kafe som bidrar positivt.

«Skolegård-konseptet» tilbyr også elever i barne- og ungdomsskole én dag i uka på Abildsø gård, hvor de teoretiske fagene og kompetansemålene er innlemmet i de praktiske oppgavene. Her står trivsel, sosial og faglig mestring i sentrum.

Jordbruksmaskiner som læringsarena
Abildsø gård har en betydelig maskinpark, og maskinene er populære blant mange av elevene. Her får de grundig opplæring både i forhold til drift og vedlikehold. For flere har denne erfaringen blitt brukt som et springbrett for valg av yrke, forteller Føyen.

Abildsø Gård er både tradisjonell gård og skole.

– Vi driver gården på en helt ordinær måte, men er nøye på at elevene er med på alt vi gjør i hele verdikjeden. Opplæring i bruk av maskiner og utstyr inngår selvsagt i dette. Det betyr at vi av og til må setter ned tempoet noe, men det tar vi igjen med god kvalitet, sier Asgeir Føyen.

Mange av de moderne jordbruksmaskinene Abildsø gård er avhengig av i den daglige driften, får de fra Wee.no.

– Vi har handlet mye hos Wee.no, blant annet gravemaskin, jordfreser og fliskutter, og er godt fornøyde med utstyret. Oppfølgingen er også veldig god, og dersom vi skulle ha utfordringer opplever vi at gjengen i Wee.no alltid kommer tilbake med gode løsninger, sier Føyen.

– Alle burde ha dette tilbudet

«Skolegård» og «VG 1» er populært blant både elever og skoler, noe Føyen opplever som en bekreftelse på at de gjør jobber riktig.

– Egentlig burde alle elever fått tilbud om en dag i uken på en gård som Abildsø. Den tradisjonelle skolen har blitt veldig smal og mange faller dessverre utenfor. Her prioriteres trivsel, sosial og faglig mestring, noe vi mener er bra for absolutt alle, avslutter initiativtager og daglig leder i Abildsø gård, Asgeir Føyen.

Konseptet «Skolegård» er også etablert i Grimstad, Sandefjord og i Porsgrunn.

Les mer om skolen og konseptet her!

Daglig leder Asgeir Føyen i Abildsø gård.