Eldre bekymret for isolasjon når de mister lappen

Eva Pagani får en gjennomgang av sitt nye elkjøretøy, en WeeCar ELvis, av daglig leder i Wee Trading, Rune Wee.

En landsdekkende undersøkelse gjennomført av InFact viser hva eldre personer frykter mest når de ikke lenger kan kjøre bil selv: Å miste sosial omgang med familie og venner.

Den ferske undersøkelsen, som er gjennomført av InFact på vegne av WeeCar AS, viser at spesielt eldre personer er bekymret for hva en tilværelse uten bilsertifikat vil bety for hverdagen. På spørsmål om hvilke utfordringer som ansees som størst ved ikke lenger å ha sertifikatet, svarer hver tredje person over 65 år at ”begrenset mulighet for å dra på besøk” er den største. Den nest største bekymringen på landsbasis (27 prosent) er å ikke lenger kunne handle med bilen på butikken. Hver tiende person over 65 år oppgir at det verste med å miste sertifikatet er at man føler seg gammel.

– Å kunne kjøre bil er noe de fleste tar for gitt, og mange glemmer hvilke utfordringer som oppstår den dagen man ikke lenger kan sette seg bak rattet på grunn av skrantende helse. For svært mange blir det sosiale livet innskrenket betydelig, noe som etter undersøkelsen å dømme betyr mer enn de praktiske godene bilen tilbyr, sier Glenn Larsen, daglig leder i WeeCar AS.

I hvilken grad eldre personer er bekymret for mindre sosial omgang uten bilsertifikat, varierer fra landsdel til landsdel. I Midt-Norge og på Vestlandet er man mest bekymret for dette, i Oslo er bekymringen lavest. I hovedstaden føler imidlertid dobbelt så mange som landsgjennomsnittet – nærmere 20 prosent – en bekymring for å føle seg gammel når de mister sertifikatet.

– Å miste sertifikatet kan selvsagt være stigmatiserende, og mange har vanskelig for å innse at alderen gjør dem uegnet til å kjøre bil. For de fleste handler det uansett om at de selv ikke lenger er mobile og kan ta kontroll over sin egen sosiale situasjon, og på den måten er avhengig av hjelp for å møte andre. Denne utfordringen er åpenbart større utenfor de store byene, sier Glenn Larsen i WeeCar AS.

På spørsmål om hvordan nordmenn i hovedsak vil erstatte egen bilkjøring, svarer hver tredje person at de vil ta offentlig kommunikasjon. 17,5 prosent vil ta imot transporthjelp fra familie eller venner, mens 14 prosent i hovedsak vil kjøre taxi. Drøye sju prosent svarer at de vil gå til anskaffelse av sertifikatfritt, elektrisk fremkomstmiddel.

– Det er tydelig at de fleste ønsker å klare seg på egen hånd når de mister sertifikatet, men mange har behov for støtte fra familie og venner. Det er viktig at pårørende ser utfrodringene dette gir for den enkelte, og er behjelpelige med å følge dem opp, avslutter daglig leder i WeeCar AS, Glenn Larsen.

Se de elektriske kjøretøyene og de gode tilbudene til WeeCar AS her!