Avstandskrav mellom isolerte fortelt fjernes

Myndighetenes krav til åtte meters brannsikringsavstand mellom isolerte fortelt på campingplasser, er nå fjernet. Det gjør gleden stor hos forteltprodusenter og campingplasseiere.

I et brev fra Direktoratet for Byggkvalitet datert 5. februar ble det gjort klart at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå endrer veiledningen til byggteknisk forskrift TEK10, som i praksis betyr at de stående avstandskravene mellom isolerte fortelt på campingplassene bortfaller. Kravene om åtte meters brannsikringsavstand mellom isolerte fortelt, som ble innført i oktober 2014, kom som en følge av at forteltene ble ansett som lave byggverk, jf. TEK10 § 11-6. Den nylige endringen betyr imidlertid at isolerte fortelt nå klassifiseres på lik linje med uisolerte fortelt i den nasjonale veiledningen.

Avdelingsdirektør for bygg og byggeprosess i Direktoratet for Byggkvalitet, Ketil Krogstad, sier at endringene i veiledningen ikke kommer som et direkte resultat av ny kunnskap på området.

–Vi har registrert uenighet om den tolkningen som vi la inn i veiledning til forskriften 1. oktober i fjor, og om den er korrekt for alle tilfeller. I påvente av nærmere vurderinger har vi valgt å ta den ut igjen. Direktoratet vurderer nå problemstillingene med henblikk på å få klargjort brannsikkerhet og avstandskrav for denne type innretninger på campingplasser. Vi understreker at det er tiltakshaver, i dette tilfellet campingplassleietakeren selv, som i dag har ansvaret for å passe på at tiltaket oppfyller kravene, sier Ketil Krogstad i Direktoratet for Byggkvalitet.

– Gode nyheter for camperne
At kravet til brannavstand på åtte meter nå bortfaller, er en stor lettelse både for forteltprodusenter og campingplasseiere, sier teknisk ansvarlig i WeeCamp-produsenten Wee Caravan System, Joar Staveland.

– Den tidligere veiledningen til TEK10 skapte stor usikkerhet, ikke minst for campingplasseierne som både har sikkerhetsansvar og et krav til økonomisk lønnsomhet. Det har ikke vært noen større brannulykker som skulle tilsi at campingplassene og fortelteierne ikke allerede tar sikkerheten på alvor, og åtte meter er for de aller fleste en for stor avstand mellom forteltene, sier Staveland, som mener at endringene nå kommer camperne til gode.

– En nasjonal bestemmelse om åttemeterssoner ville bety bortvisning av faste campere fra campingplasser over hele landet. Det er viktig med sikkerhet, men det må også være realisme inne i bildet. Nå må vi forteltprodusenter gjøre vår del av sikkerhetsarbeidet med å videreutvikle brannsikkerheten i forteltene våre, avslutter Joar Staveland i Wee Caravan System.