Færre dyr gir større brannfare

Tørre busker, kratt og vekster rundt gårdsbebyggelse betyr at brannfaren øker under skogbrannsesongen. En kombinasjon av færre beitedyr og flere passive gårdsbruk gir større risiko for spredning av brann, sier landbruksansvarlig i Wee Trading, Jan Sigurd Bakken.

Det meste av 2013 var uvanlig tørr i store deler av Norge, noe som førte til flere skogbranner og tap av store verdier i hus og eiendom. Årets skogbrannsesong er i gang og beregnes å vare fra april til september, men brannfaren er størst om våren fordi fjordårets døde vegetasjon raskt tørker opp i vårsolen og skaper stor lyng- og gressbrannfare.

En tørr værtype har selvsagt hovedansvaret for at brann sprer seg fort, men mange kan bli flinkere til å forebygge brannfaren, mener småbruker og landbruksansvarlig i Wee Trading, Jan Sigurd Bakken.

– Faktisk utgjør tilbakegangen av beitedyr i Norge en fare fordi dyrene naturlig holder høyt brennbare vekster på et minimum rundt omkring i landet. Der dyrene blir borte, og eierne av tomten ikke sørger for å rydde i gress og andre vekster rundt bebyggelse, er brannfaren vesentlig større når ulykken først er ute, sier Bakken.

Ikke alle bønder, tomt- eller hytteeiere er flinke nok med fliskutter og beitepusser når de først ikke har dyr til å gjøre grovarbeidet, mener Bakken, som selv er en flittig bruker som eier av eget småbruk.

– Å holde kulturlandskapet åpent er viktig av flere grunner, og vi må verne om alt fra vekster til tradisjonsrike bygninger. Årlig legges rundt 3000 bruk ned, og ikke alle blir vedlikeholdt som de burde. Det gir utfordringer også med tanke på brannfare, avslutter landbruksansvarlig Jan Sigurd Bakken i Wee Trading.