– De eneste utriggerne vi kan ha

Driftsansvarlig i Lundsvågen båtforening, Tor Hope, slet med stormer og ødelagte utriggere. Etter overgangen til Wee Marine er skadene redusert og vedlikeholdet forenklet.

Lundsvågen båtforening på Hundvåg utenfor Stavanger har rundt 650 båter i havna – en havn som ligger utsatt til for nord-vesten. Det merkes godt når stormene tar tak vinterstid, noe som også har vært tilfellet i 2015.

– Det har blåst kraftig her i vinter, men det er ikke unormalt. Mye vær har vi alltid hatt, sier Tor Hope, som jobber med drift og vedlikehold i båtforeningen.

– Tidligere var dette et stort problem, for utriggerne vi hadde var for spinkle og ble rett og slett bøyd av naturelementene. For tre år siden fant vi ut at noe måtte gjøres, og vi fikk våre første utriggere fra Wee Marine. De første 12 meterne ble en suksess, og etter dette har vi montert rundt 100 stykk seksmetere. Wee Marines utriggere er solide fra A til Å, og er de eneste vi kan ha slik båtforeningen er plassert, sier Tor Hope.

Lundsvågen båtforening har også betongbrygger fra svenske Rixö, Wee Marine sin samarbeidspartner på Vestlandet.