– Forebygg brannfaren om høsten

Lange tørkeperioder i kombinasjon med redusert dyrehold skaper gjengroing og økt brannfare i landbruket. – Jobben med å forebygge brannfare på egen tomt starter på høsten, forteller maskin- og landbruksansvarlig i Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

En kombinasjon av flere passive gårdsbruk, færre beitedyr og et lavt fokus på brannsikkerhet gir større risiko for spredning av brann når klimaet i perioder blir tørrere i Norge. Mange kan bli flinkere til å redusere risikoen på egen eiendom, mener Jan Sigurd Bakken i Wee.no.

– Det finnes et fokus på brenning av lynghei, men mange bønder og tomteeiere sørger ikke for å rydde i tørre vekster rundt egen bebyggelse. Dermed er brannfaren vesentlig større når ulykken først er ute, sier Bakken.

Maskin- og landbruksansvarlig i Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

– Rydd i høst

I vinter vil det være en del gress og vekster som ikke råtner og som fremdeles står på rot. Når så tørken kommer til våren vil dette stå igjen som brannfeller. Derfor bør det fjernes allerede i høst, mener Bakken.

– I dag har vi ikke mange mekaniske redskap som kan være en direkte erstatning for beitedyra i ulendt terreng, men for mer fremkommelige områder vil redskap som beitepussere, fliskuttere og andre typiske maskiner – gjerne i kombinasjon med ATV – være smarte å bruke for å opprettholde åpne områder, forteller Bakken.

– Å rydde vekk busker og andre vekster er viktig av flere grunner, men brannfare er kanskje den viktigste. De kraftige skogbrannene vi har opplevd i Skandinavia de siste årene truer sikkerheten til folk og dyr, og vi risikerer at mange verneverdige bygninger brenner ned. Rydding av kulturlandskap er blitt viktigere enn noen gang, avslutter maskinansvarlig hos Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

Her er utstyret du trenger for å rydde i høst:

Hanmey AT120 beitepusser for ATV eller liten traktor.

https://www.wee.no/til-atv/beitepusser-at120-med-standard-motor

Beitepusser Hanmey AT120 med B&S med full sidejustering

https://www.wee.no/til-atv/beitepusser-at120-med-b-s-motor

Beitepusser Hanmey AGN140 PROFF

https://www.wee.no/til-traktor-(-hanmey-mest-solgt)/beitepusser-agn140-proff

Krattknuser Bjørn 15 hk:

https://www.wee.no/beitepusser-med-egen-motor/21251