Norges største undervannsdugnad fortsetter

 Når det fjerde Project Aware Smedasund skal arrangeres lørdag 17. oktober, blir det under ledelse av den nye Slettaa dykkerklubb. Ildsjelene og initiativtakerne Åge Wee og Willy Smedsvig blir uansett med videre.

Snart fire år etter at han og kompanjong Willy Smedsvig startet miljøarrangementet Project Aware Smedasund, overlater de nå ansvaret for ryddeaksjonen til den nye klubben Slettaa dykkerklubb. Med sentrale verv i klubben blir Åge og Willy likevel en del av dugnaden, som med tiden har vokst seg til Norges største i sitt slag. Til sammen er det hentet opp over 17 tonn med miljøskadelig avfall fra havbunnen i Smedasundet, og arrangementet har på det meste trukket over 50 ryddende dykkere. Undervannsdugnaden har dessuten inspirert til liknende aksjoner både nasjonalt og internasjonalt, og engasjert lokale aktører som Karmsund Havnevesen, Brannvesenet, Friluftsrådet og Redningsskøyta, i tillegg til en rekke private sponsorer.

– Arrangementet er viktig, og vi er glade for at det blir ført videre. Forskjellen er at dykkerklubben nå vil overta som hovedorganisator for Wee Marine, men WeeGruppen vil fortsatt være med som sponsor. Det er helt naturlig at den nye klubben overtar arrangementet da dette handler om dykkernes egen innsats for undervannsmiljøet i området, sier Åge Wee.

– Ryddeaksjonen vil flyttes lenger nordover i havna, for å nå nye områder vi ikke har ryddet. Det er fortsatt store mengder avfall igjen på bunnen, så arbeidet er på langt nær i mål, avslutter Åge Wee, som håper å se så mange dugnadsvillige dykkere som mulig den lørdag 17. oktober.