Potetopptakeren har gjenoppstått

70 år etter at den var allemannseie, og rundt et kvart århundre etter at den forsvant, er potetopptakeren igjen blitt populær.

Da traktoren ble allemannseie i Norge var potetopptakeren et flittig brukt redskap. Den relativt enkle konstruksjonen gjorde sitt til å lette høsting av poteter for bøndene i etterkrigstiden. På 1980-tallet, da familiebrukene gradvis forsvant, ble etterspørselen etter potetopptakeren gradvis borte, og den gikk ut av produksjon. Men nå, etter nærmere 30 år i graven, kan mye tyde på at den er tilbake, forteller ansvarlig for landbruksutstyr i Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

– Når familiebruket ble borte, forsvant lønnsomheten i potetene, noe som førte til at storproduksjonen overtok. De store, betjente potetopptakerne tok over for de små og enkle, som forsvant. Nå ser vi et marked for den lille og originale potetopptakeren igjen – et marked som har oppstått bare det siste året, forteller Bakken.

Merker ny trend

Mellom 2004 og 2014 er antallet bedrifter som produserer poteter redusert med 64 prosent, ifølge SSB. Men samtidig som antallet jordbruksbedrifter reduseres, har det oppstått et marked for maskiner for småskalaproduksjon. Vi har med en ny trend å gjøre, forteller Jan Sigurd Bakken i Wee.no

– I dag er det idealistene, andelsgårdsbrukerne og småbrukerne som tar opp igjen potetdyrkingen. Det er blitt en trend å dyrke sin egen mat, så dette er mer hobbybasert enn inntektsmotivert. Vi blir for eksempel ofte kontaktet av nederlendere som har flyttet til den norske landsbygda og vil være selvforsynte. Denne gruppen er interessert i småbruksutstyr som potetopptakere, små slåmaskiner og beitepussere for ATV, forteller Jan Sigurd Bakken.

Den lille potetopptakeren blir ikke lenger produsert i Europa, men etterspørselen gjør at Wee.no nå henter modellen fra Kina. I fattigere deler av verden er de små potetopptakerne fortsatt mye i bruk. Nå er de også på full fart inn i Norge.

– Folk vil gjøre noe meningsfylt i fritiden sin, og hva er ikke mer meningsfylt enn å dyrke sin egen mat. Det ligger både trening og opplevelse i dette, og samtidig bidrar man til at naturlandskapet holdes åpent, avslutter ansvarlig for jordbruksutstyr hos Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

Se potetopptakeren du kan kjøpe på Wee.no her!