– Flere må forstå konsekvensene av egen forsøpling

Jan Sigurd Bakken er bekymret for skadene som dyr påføres grunnet avfall i maten.

Metallbokser og annet avfall som havner på jordbruksområder, og deretter kvernes av landbruksmaskiner, kan ofte ende opp på fôrbrettet til beitedyr. De skarpe gjenstandene kan forårsake stor skade i magen på dyrene. – Flere må forstå alvoret slik at vi får en slutt på forsøplingen, sier landbruksansvarlig Jan Sigurd Bakken i Wee.no.

Avfall som ender opp i naturen er et økende problem og har ofte konsekvenser både for ville dyr og beitedyr. Spesielt storfe er utsatt når de får i seg skarpe gjenstander så som kvernede aluminiumsbokser, knuste plastflasker, glass, tau eller annet avfall med skadepotensial.

Morten Grøtterud er ansatt ved AniCura Elverum Dyrehospital, og har hele 30 års erfaring som veterinær. Han ser regelmessig skader på beitedyr som får skarpe gjenstander i fôret.

– Normalt klarer okser og kuer å unngå større bokser eller flasker når de er ute på beite. Det er noe annet når slåmaskinen kverner aluminiumsboksene til skarpe, mindre biter, og disse havner i høyballene og blir servert dyra på fôrbrettet, sier Grøtterud.

Morten Grøtterud er veterinær i AniCura Elverum.

– De skarpe gjenstandene kan gjøre stor skade, fra de går igjennom halsen til dyret og til de legger seg i nettmagen. Ofte oppdager vi dette ved store nese- og munnhuleblødninger, samt feber og nedsatt allmenntilstand. Dyrene må normalt avlives, men ofte lider de betydelig før vi kommer så langt, sier Grøtterud.

– Dette er kort og godt dyreplageri, og noe som ikke skal skje i 2023. Jeg håper at folk kan skjerpe seg og slutte å kaste avfall i naturen, slik at vi får slutt på dette problemet en gang for alle, sier veterinæren på Elverum.

Et problem som må unngås

Maskin- og landbruksansvarlig i utstyrsleverandøren Wee.no, Jan Sigurd Bakken, har selv vært bonde i mange år, og kjenner godt til problemet. Han klarer ikke å forstå at det kastes potensielt farlig avfall på eller ved landbruksmark.

Alubokser blir kvernet og havner i fôret.

– Ofte er landbruksområdene med nærhet til vei mest utsatte. Åpenbart er det mange som kaster bokser, plastflasker, glass og annet avfall rett ut av vinduet i fart, og dette blir senere kvernet ned av landbruksmaskinene og ender i fôret.

– Maskinene tar ikke skade av dette, og kverning av avfallet merkes sjelden under slåtten. Fordi aluminium ikke er magnetisk, er det også vanskelig å samle farlige metallobjekter med en magnet i kuas mage, slik det lenge har vært vanlig å samle spiker, korker og annet, sier Bakken.

Aluminiumsbitene fra bokser er svært skarpe og skadelige for dyr.

Folk flest kjenner ikke til konsekvensene av sin egen forsøpling, mener Bakken.

– Vi ønsker å bidra med å sette fokus på denne problematikken, da dette medfører store lidelser for dyrene. Bøndene må bli mer oppmerksomme både ved mer aktiv søppelsamling der dette er mulig, men også på signalene som rammede dyr gir fra seg.

– Men det aller viktigste er at folk nå slutter å kaste avfall i naturen. Her appellerer vi også til politikerne, som må på banen og få iverksatt et strengere regelverk mot forsøpling, avslutter maskin- og landbruksansvarlig i Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

Se vår korte video om tematikken her!

Problemet er størst ved veiene, der avfallet kastes ut av bilvinduer.