Mangel på trevirke gjør at flere produserer flis

Mangel på spon gjør at stadig flere nordmenn produserer egen flis som dypstrø. – Over tid kan det være store penger å spare på å lage flis, sier maskinansvarlig i Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

Å rydde trevirke og vekster fra tomten er en innsats mange gjør jevnlig, og som utover å holde kulturlandskapet åpent bidrar til å redusere brannfaren rundt bebyggelse. Men den siste tiden har ryddingen blitt motivert av andre faktorer, forteller maskinansvarlig i Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

– Den siste tiden har spon og annet trevirke vært en mangelvare i store dele av Europa, noe som samtidig har økt innkjøpsprisene. Mangelen kommer som en følge av at det meste av trevirket for tiden går til produksjon av varmepellets og annet brensel.

Jan Sigurd Bakken viser de mest solgte bensindrevne fliskutterne for tiden.

Wee.no selger landbruksutstyr til bønder over hele landet, og merker nå at stadig flere kjøper og benytter fliskuttere til egenproduksjon av flis i forbindelse med dyrehold.

– Spesielt i områder med lite halm, der spon ofte benyttes i stall eller fjøs, merker vi at salget av fliskuttere har økt betydelig. Egenproduksjon av flis som dypstrø er noe stadig flere prioriterer, sier Bakken.

Se alle våre fliskuttere og flishuggere her!

Viktig å tørke

Flis i størrelsen 30-40 mm passer fint som underlag for både hest, sau og kveg. Alt av tresorter kan benyttes. Flisen suger til seg fukt, skaper et temperert underlag og er et godt alternativ til halm om den håndteres riktig.

Flis produsert som talle i stall.

Det viktige med produksjon av flis er at trevirket får god tid til å tørke, forklarer Bakken.

– Mange lager flis fortløpende, men om den ferske flisen blir liggende i dynger over tid kan det gå varmgang i den. Derfor er det bedre å kappe og samle vekstene på et tørt sted, for eksempel under en presenning, og tørke disse over 6 til 7 måneder. Deretter kan fliskutteren kverne kvist og grener til tørr og tilpasset talle, sier Jan Sigurd Bakken.

Når flis brukes til talle kreves det relativt store menger, så det er viktig å ha effektivt utstyr, mener Bakken.

– Produksjon av flis kan være tidkrevende, men for dem som normalt kjøper inn store mengder talle er dette verdt innsatsen. Mange bruker PTO-drevet fliskutter for mye kraft og volum, men for tiden er det bensindrevne fliskuttere som omsettes mest. Dersom man gjør vane av å produsere egen dypstrø, sparer man uansett inn investeringen raskt, avslutter maskinansvarlig i Wee.no, Jan Sigurd Bakken.

Rydding med fliskutter fører ofte til store mengder flis, som oftest ender i naturen.

Se vår bensindrevne Beaver-serie her!