Etablerer forening for bevaring av norsk hummer

Wee Marine står bak opprettelsen av en nasjonal støtteforening for bevaring av den norske hummeren. Foreningen Hummerhuset skal bidra med å plassere spesialbygde hummerhus og skape trygge habitat for en truet hummerbestand langs norskekysten.

Foreningen Hummerhuset oppføres under ideelle organisasjoner og er en nullprofittforening registrert i Frivillighetsregisteret. Foreningens formål er flere, blant annet å øke mangfoldet i havet, bedre vekstvilkår for skalldyr og fisk ved hjelp av hummerhus og kunstige rev, samt jobbe for å frede lokalområder fra hummerfiske.

Vil verne hummeren
Det startet i det små som et privat prosjekt. Marinbiolog Sondre Ski støpte sine egne hummerhus i garasjen og fikk dem plassert i Drøbaksundet, der han lenge hadde sett vandrende og ubeskyttede hummer på sine mange dykketurer. Flytebryggeprodusent og aktiv dykker Åge Wee i Haugesund kom raskt på banen da han hørte om det lille prosjektet, og bidro med hjelp til produksjon av ferdigstøpte hummerhus for utplassering flere steder i Norge. Kun ett år senere har prosjektet fått så mange støttespillere at de to velger å starte Foreningen Hummerhuset, en formalisering av det aktive arbeidet med å hjelpe og verne hummeren i Norge.

– Hummeren er i dag en truet art, og overfiske er et problem for bestanden. Hummerhusene gir hummeren beskyttelse og utplassering i relevante habitat langs kysten mener vi vil bedre livsvilkårene og bidra til en sunn vekst av bestanden, sier marinbiolog og hummerentusiast Sondre Ski.

– Utplassering av hummerhus er omfattende arbeid, og vi er avhengig av støtte fra lokale bedrifter og dykkeklubber også i fremtiden. Nå håper vi at stiftelsen av Foreningen Hummerhuset kan bidra til et større nasjonalt engasjement for hummeren, avslutter styreleder og bryggeprodusent Åge Wee i Wee Marine AS.

For mer informasjon, se www.hummerhus.no

Fakta om hummeren

  • Hummer finnes langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, samt litt i Nordland. Den lever på 5–40 meters dyp.
  • Den liker seg på hardbunn med skjulesteder i steinrøyser, kløfter eller i huler under store steiner. Ved mangel på steinbunn graver hummeren huler.
  • Hummeren er aktiv om natten, ligger i ro, i skjul om dagen. Når sjøtemperaturen er lav, under 5 grader, er den lite aktiv.
  • Kan bli 60 år gammel. Kjønnsmoden etter 5–7 år.
  • Blant tiltakene for å bevare bestanden, er at du bare kan fiske hummer over 25 cm.
  • I 2008 ble det forbudt å fange rognhummer