Rusten splint kan koste millioner

DCIM100MICRO

En av de vanligste årsakene til flytebryggehavari i Norge er at moringfestet ryker i høst- og vinterstormene. Dårlig kontroll eller feil utstyr kan bety forsikringstrøbbel, og koste eieren millioner i skade.

Under høst- og vinterhalvåret blir brygganlegg de fleste steder i landet utsatt for enorme krefter, enten det er snakk om tung sjø, vind eller ismasser. Som en konsekvens sliter mange brygger seg, noe som ofte resulterer i kostbare skader både på utriggere, båter og annet utstyr.

For å begrense slike skader har de fleste bryggeleverandørene i dag krav til kontroll av moringer og festeanordning hvert fjerde år. Brytes disse reglene, og ulykken er ute, kan konsekvensen bli at forsikringen bortfaller.

Daglig leder i bryggeleverandøren Wee Marine, Åge Wee, sjekker selv et stort antall bryggefester og moringer på havbunnen i løpet av året. Wee varsler nå om viktigheten av vedlikeholdet under vannflaten, enten man eier en enkel blåse til båten eller har ansvaret for en større båthavn.

– Vi ser ofte utstyr som er overmodent for utskifting, og som utgjør en sikkerhetsrisiko. Det beste eksempelet er låsesplinten som sikrer mutteren i sjakler. Gamle splinter som ikke er galvaniserte ruster vekk etter noe tid, og dermed løsner hele moringfestet. Èn eller flere løse moringfester kan skape ubalanse og stor påkjenning på bryggene, og dermed lede til havari, sier Åge Wee.

Åge finner ofte slitasjeskader på tauverk, vaier og kjetting, og anbefaler nå båtfolket å være oppmerksomme før vintersesongen enten de har båt i bøye eller brygger.

– Med tanke på moringer finnes det krav til såkalt visuell kontroll, der film og foto skal vise at alt er i orden. Da vil man i de fleste tilfeller ha god oversikt dersom noe er i ferd med å gå i stykker. Skulle ulykken være ute, kan man få utfordringer med forsikringsselskapet dersom kontrollen ikke har vært god nok. Det kan fort bli en svært kostbar lærepenge, avslutter daglig leder i Wee Marine, Åge Wee.

Wee Marine gjennomfører kontroll på bryggeanlegg, både over og under vannflaten. Ta kontakt her

Les mer om Wee Marine her

DCIM100MICRO
Moring med sjakkel og splinter