70 dykkere ga rekorddugnad

Et rekordstort antall dykkere var med da Haugesund havnebasseng ble ryddet for avfall for fjerde året på rad.

Project Aware Smedasund ble i år arrangert for fjerde året på rad, og for første gang under ledelse av Slettaa dykkerklubb. Med 70 dykkere på plass ble en ny deltakerrekord satt, og prosjektet styrket seg som Norges og et av verdens største undervannsdugnader. Til sammen er det nå hentet rundt 23 tonn avfall fra Smedasundet siden prosjektet startet i 2012. Hensikten er å hente opp så mye miljøskadelig avfall fra havbunnen som mulig.

Også i år bidro kommunale instanser og private selskaper med både innsats og økonomiske midler i prosjektet. Karmsund Havnevesen, Brannvesenet, Friluftsrådet og Redningsskøyta var noen av aktørene på plass.

Satt ut kunstige rev

DCIM100MICRO
Liv på kunstig rev i Smedasundet

For å bedre undervannsforholdene for plante og dyreliv ble det i vår også satt ut 20 kunstige rev på til sammen 30 meters lengde langs havbunnen i Smedasundet. Både kunstige rev og ryddeprosjektet i Smedasundet har gitt resultater, sier initiativtaker og styreleder i Slettaa dykkerklubb, Åge Wee.

– Bare siden vi satte ut revene har det blitt svært frodig i havnebassenget, og vi ser mye mer plante- og dyreliv enn tidligere. Det ser virkelig ut som vår ryddeaksjon, i kombinasjon med utsetting av rev, har virket positivt og skapt mer liv under overflaten i havna, sier Åge Wee.

– Jeg har dykket mye både i Norge og i utlandet, og etter min mening har Smedasundet nå blitt et område som gir en opplevelse for dykkere, sier Åge Wee.

I anledning Project Aware Smedasund ble Norges Dykkerforbund tildelt hele 6 millioner kroner av DNB som et bidrag til opprydning av avfall under havflaten. Sponsoratet betyr en betydelig opptrapping av undervannsrydding i Norge.