Kårer årets ildsjel i båthavna

Ildsjelene i norske båtforeninger får nå oppmerksomhet i form av en nasjonal pris. ”Båtshaken 2015” går til en tillitsvalgt i en båtforening i Norge som igjennom sin innsats har bidratt til å fremme båtglede i sitt nærmiljø. Det er båtfolket selv som fremmer kandidatene.

Et stort antall personer jobber året rundt med å sikre at medlemmer av båtforeninger har en sikker, ryddig og trivelig base for sin båt. Både ved utsetting av båter, ved opplag og ved vakthold er det alltid noen som tar et ekstra ansvar og gjør båtlivet enklere og bedre for andre. Nettopp disse ildsjelene ønsker bryggeutstyrsleverandøren Wee Marine nå å hedre med prisen «Båtshaken 2015». Frem til 20. august kan alle med interesse for båtlivet sende inn forslag til kandidat, og begrunne hvorfor nettopp denne personen fortjener å bli årets tillitsvalgte i en båtforening. En jury bestående av representanter fra arrangøren vil deretter kåre en verdig vinner av årets pris. Vinneren vil motta et gavekort til en verdi av kr. 5000 hos Wee Gruppen.

Kriteriene for kandidatur til årets pris er følgende:

«En tillitsvalgt eller person med praktisk tilknytning til en båtforening i Norge som har gjort en betydelig og beundringsverdig innsats for å skape et godt, sikkert og trivelig båthold for sine medlemmer. Kandidaten har med sitt levende engasjement vært en betydelig faktor for å fremme båtlivets gleder både for egne medlemmer og andre.»

– Svært mange gjør en stor innsats både av praktisk og sosial art i båtforening rundt om i landet. De færreste får anerkjennelse for arbeidet nedlagt. Med denne prisen ønsker vi å hedre disse sliterne, som er gode ambassadører for hva båtlivet handler om. Dette arbeidet er dessuten viktig for rekrutteringen til båtlivet, sier daglig leder i Wee Marine, Åge Wee.

Båtfolket fremmer kandidatene

Åge Wee oppfordrer nå alle med tilknytning til en båtforening å sende inn navn på sin kandidat, og samtidig sende inn en fyldig begrunnelse for hvorfor vedkommende fortjener prisen, til e-post: [email protected]. Merk e-posten ”Båtshaken 2015”. En vinner vil bli kåret i september 2015.