En av tre mener 80 åringer ikke bør kjøre bil

En tredjedel av de som mener det bør være en øvre aldersgrense på bilkjøring, ønsker at grensen skal gå ved fylte 80 år. Det kommer frem i en undersøkelse gjort av InFact på vegne av WeeCar.

Nærmere 17 prosent av kvinner mener det bør være en øvre aldersgrense for å kjøre bil, og for menn er det 11 prosent som mener det samme. De fleste som ønsker at kjørekortet har en aldersgrense, er bosatt på Vestlandet (14,7 prosent). I gjennomsnitt ønsker 13,6 prosent av befolkningen i Norge en aldersgrense på sertifikatet.

Når respondentene blir spurt hvor aldersgrensen for å miste sertifikatet bør ligge, svarer 18 prosent ved fylte 75 år, 14,4 prosent ved 85 år og 13,7 prosent ved fylte 90 år. Majoriteten, eller drøye 30 prosent, mener at grensen bør gå ved 80 år.

Personer i alderen 30-44 år er dem som helst vil ha en øvre grense. Glenn Larsen, daglig leder i WeeCar, mener at dette har en naturlig forklaring.

– Folk flest ønsker å kjøre bil så lenge det lar seg gjøre, men mange barn av dagens eldregenerasjon ser nok at foreldrene begynner å nærme seg en alder der de ikke lenger kan kjøre forsvarlig. Det betyr ikke at aldersgrense nødvendigvis er riktig, men bekymringen kommer for mange når man ser sine egne foreldre begynner å få  skrantende helse, sier Larsen.