Gir bort redningsbøyer for å sikre fritidsbåthavner

Flere dukningsulykker kan unngås dersom redningsutstyr som livbøyer er utplassert steder der folk ferdes ved sjøen. Nå deler WeeGruppen ut gratis livbøyer til båtforeninger som ønsker å heve sikkerheten i havna.

Så langt i år har 73 mennesker druknet i Norge, ifølge statistikk fra Norsk Folkehjelp. De siste årenes statistikk viser at de fleste av de omkomne faller i sjøen fra fastland, kaianlegg eller brygger. Sommermånedene er naturlig nok tiden da flest drukner, men høsten – med kortere dagslys, dårligere vær og kaldere vann – er en periode da mange omkommer i sjøen.

– Høst er fortsatt båtsesong for mange, med aktivitet på brygger i hele Norge. Utfordringen er at forholdene gjerne er tøffere, med våte underlag og ustabilt vær, noe som gjør folk mer utsatt. På grunn av det kalde vannet settes man også raskere ute av spill dersom man faller i havet, sier Åge Wee i Wee Marine AS, et selskap i WeeGruppen.

Fra nå og ut høsten vil WeeGruppen dele ut én gratis livbøye i uka til båtforeninger eller havneanlegg som som henvender seg med ønske om å sikre seg bedre mot ulykker. Han håper at alle som ikke alt har livbøye, eller som har behov for flere, vil søke. Før eller senere vil de komme til nytte, sier Åge Wee.

– Det er liten tvil om at en tilgjengelig redningsbøye kan redde liv i mange situasjoner. Er det få personer til stede for å hjelpe når noen faller i sjøen, eller person på land ikke har fysisk kapasitet til å hjelpe en person i vannet, er livbøyen svært viktig, avslutter Åge Wee.

Ønsker du en livredningsbøye hos deg, kan du søke om dette til Åge Wee på [email protected].

Du kan lese mer om de nye redningsbøyene her