To av tre nordmenn handlet varer på nett i 2017

En undersøkelse gjennomført av InFact Norge viser at rundt 68 prosent, eller to av tre nordmenn, handlet varer på nett i 2017. Tre av fire nordmenn kjøpte varer på nett for opp til 10 000 kroner i løpet av fjoråret.

Den landsdekkende undersøkelsen – som er gjennomført av InFact Norge på vegne av Wee.no – viser at stadig flere nordmenn velger å bruke PC, nettbrett eller smarttelefon når de handler fysiske varer. 68,5 prosent av personer over 18 år svarer at de handlet varer på nett i løpet av 2017. Dette er en økning på 10 prosent fra Wee.no sin forrige måling i 2016, der 58,8 prosent av respondentene svarte at de handlet varer på nett.

Det er fortsatt flere menn enn kvinner som handler på nett: I undersøkelsen oppgir 72 prosent av menn at de netthandlet i løpet av 2017, mens tallet kun var 65 prosent for kvinner. I 2016 var tallene respektive 65 prosent mot 53 prosent, som betyr at kvinner stadig nærmer seg menn i netthandling.

Flest bruker under 5000

Forbruket på netthandelsvarer for den enkelte nordmann ligger i hovedsak under 5000 kroner i 2017. Nesten 56 prosent av respondentene opplyser dette. 20 prosent av nordmenn brukte mellom 5-10 000 kroner i fjor, og rett under 10 prosent oppgir at de brukte 10 – 15 000 kroner på netthandel. Rundt 7,5 prosent av nordmenn oppgir at de brukte mellom 15 000 og 30 000 kroner på netthandel, og kun fire prosent av oss brukte over 30 000 kroner.

Daglig leder for fritidsprodukter i Wee.no, Vivian Wee Flatnes, er ikke overrasket over at stadig flere oppgir at de netthandler.

– Vår erfaring er at nordmenn stadig er mer komfortable med netthandel, nesten uavhengig av alder og hvor de kommer fra. Mer digital kunnskap gjør at folk finner frem til produkter de ønsker på egenhånd, og de handler oftere og mer enn tidligere. Som undersøkelsen viser, er også vår erfaring at folk i storbyer handler mindre på nett enn personer bosatt på landsbygda, sier Vivian Wee Flatnes.

– I dag kan vi selge både traktorer og gravemaskiner i 100 000-kroners klassen til privatpersoner over nettbutikk, noe som var ganske utenkelig for få år siden. Tillitten til netthandel er høy i Norge i dag, sier Vivian Wee Flatnes i Wee.no.

Sørlendinger og Nordlendinger på topp

Hvor du kommer fra har også noe å si for om du handler varer på nett eller ikke – og hvor mye du bruker. På delt førsteplass finner vi Sørlandet og Nord-Norge, der hele 71,7 prosent av respondentene oppgir at de handlet på nett i fjor. Nordlendinger bruker likevel mest penger på netthandel – her oppgir 21 prosent at de brukte over 15000 kroner på online varehandel i fjor.

I motsatt ende av skalaen finner vi befolkningen i Oslo, der kun 64 prosent av befolkningen oppgir at de netthandler. Oslobefolkningen brukte også minst penger på netthandel, til sammenlikning kjøpte kun 16 prosent av befolkningen for over 15000 kroner.

Middelaldrende handler mest

Tallene fra InFact viser også at yngre handler mer på nett enn eldre. Aldersgruppen 30-44 år har flest netthandlere: Hele 87 prosent – eller nesten 9 av 10 personer – oppgir at de netthandlet varer i 2017. Samme gruppe bruker også mest, i snitt brukte 16 prosent av middelaldrende over 15 000 kroner i netthandel.

I motsatt ende finner vi personer over 65 år, der kun 28 prosent av gruppen oppgir netthandling i 2017. Pensjonistgruppen bruker også minst penger på netthandel.

Statistisk sentralbyrås målinger viser at de nettbaserte detaljhandelsbutikkene i Norge solgte for 9,5 milliarder kroner det første halvåret i 2017. Det er en vekst på 14 prosent fra samme periode i 2016.

Se alle våre produkter her!

Vivian_Flatnes
Vivian Wee Flatnes med den populære kajakken Seasy